viernes, 16 de septiembre de 2022

El GPP apremia al Gobierno a adoptar medidas urgentes tras la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca de arrastre en algunas zonas del Atlántico Noroirental

  • Solicita la comparecencia en el Congreso del titular de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que explique qué decisiones va a tomar el Ejecutivo ante la decisión de Bruselas
  • También registra una batería de preguntas escritas y orales al Gobierno para que conocer su valoración acerca de la postura de la Comisión Europea, y si piensa recurrirlas

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para apremiar al Gobierno de Sánchez a adoptar medidas con carácter urgente ante la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca de arrastre en zonas protegidas del Atlántico Nororiental.

En concreto, el GPP solicita la comparecencia en la Comisión correspondiente de del Congreso del ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que explique en sede parlamentaria las medias urgentes que piensa adoptar el Gobierno ante la decisión de la Comisión Europea de cerrar el acceso a la pesca de arrastre en zonas protegidas del Atlántico Nororiental.

Además, el diputado del PP por Lugo y portavoz de Pesca del GPP ha registrado las siguientes preguntas al Gobierno:

- ¿Qué valoración hace el Gobierno de esta decisión?

- ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante esta decisión?

- ¿Valora el Gobierno la posibilidad de recurrirla?

- ¿Considera el Gobierno necesarias las medidas de apoyo o alternativas para los buques pesqueros afectados por esta decisión?

- ¿A cuántos buques pesqueros y de que Comunidades Autónomas afecta esta prohibición?

miércoles, 14 de septiembre de 2022

O PP insiste en reclamar vías alternativas como as presentadas pola Xunta de Galicia e unha inspección de todos os viadutos como o afundido na A-6

  • O deputado lucense Joaquín García Díez destaca a necesidade de “asegurar alternativas viarias adecuadas, en coordinación coas Administracións Públicas implicadas, que garantan unha comunicación áxil e segura mentres a A-6 permaneza pechada ao tráfico e axilizar a reparación”
  • García puxo de manifesto as carencias da provincia de Lugo en materia ferroviaria, como a moi deficiente conexión coa liña de AVE en Ourense, e denunciou o incumprimento dos prazos para o remate da autovía Lugo-Santiago
  • Os populares lembran “que a Xunta de Galicia solicitou a creación dun grupo de traballo, dunha mesa de seguimento sobre a solución provisional e o compromiso de reconstrución, compromiso que o señor Sánchez adquiriu co presidente Rueda o pasado mes de xullo, pero non se fixo nada de nada”

  • García Díez di que os problemas de comunicación de Galicia, debido ás incidencias na A-6, xeran risco de deslocalización de empresas

O grupo Popular no Congreso emendou a moción do Bloque en relación coa situación pola que atravesa a autovía A-6, dende o afundimento do viaduto en O Castro, en Pedrafita. O deputado popular, Joaquín García Díez, deu a coñecer a proposta transaccional que defendeu hoxe en relación coa iniciativa nacionalista. García sinalou na súa intervención: “A nosa emenda vai no sentido de que se aseguren alternativas viarias adecuadas, pero especialmente que se teñan en contan as achegadas pola Xunta de Galicia. O novo desvío non coincide para nada con ningunha destas opcións estudadas por técnicos competentes e só servirá para evitar o paso pola localidade de Pedrafita en sentido Madrid, pero non en sentido cara a Galicia, o cal provocará que, coa chegada das xeadas ou das nevadas, o colapso será porque queden atravesados os camións nesa rampla que pretenden construír”. 

As propostas que defende o PP, inclúen, por unha banda, completar as inspeccións das pontes de tipoloxía similar á do viaduto de O Castro da A-6, para asegurar o correcto estado das infraestruturas, así como a detección precoz de posibles deficiencias e que poidan corrixirse sen poñer en perigo a seguridade dos usuarios. Ademais, en base ao que estableza a lexislación vixente, quere que se faga pública toda a información relevante da que se dispoña sobre a construción inicial do tramo colapsado, do proceso de detección dos danos e da licitación e adxudicación das obras de reparación e/o reconstrución do mesmo. Igualmente, pretenden que se completen as accións precisas para investigar e reclamar as responsabilidades pertinentes, no caso de detectarse algún tipo de irregularidade na execución da construción ou no proxecto construtivo ou nas obras de emerxencia que licitou o actual goberno e que se estaban executando. E, por último, consideran necesario asegurar alternativas viarias adecuadas, en coordinación coas Administracións Públicas implicadas, que garantan unha comunicación áxil e segura mentres a A-6 permaneza pechada ao tráfico e axilizar a reparación 

García Díez aproveitou a súa intervención para expoñer a situación na que se atopan as infraestruturas na provincia de Lugo, tanto estradas como ferroviarias. Destacou que hoxe non hai comunicación ferroviaria adecuada coa liña de alta velocidade, nin se aborda a mellora mínima, con variantes que permitan acurtar o tempo de traslado entre Lugo e Ourense. Destacou que as obras da autovía A-54, entre Lugo e Santiago, non cumprirán os compromisos adquiridos polo Goberno en canto aos prazos de posta en funcionamento; indicou “as xa inexistentes previsións para a A-56, entre Ourense e Lugo” ouda autoestrada entre Ourense e Ponferrada, e tamén que pola Mariña nada se fai, salvo facer perigar a continuidade das industrias alí existentes. 

En canto a A-6, manifestou que esta é a principal vía de acceso e saída de Galicia cara á meseta, cunha media de 10.000 vehículos diarios, a maioría deles camións, vehículos pesados e transportes especiais. Manifestou que “a solución que se nos ofreceu ata o de agora é esperar ano e medio a que se constrúa un novo viaduto e, mentres tanto, parches, como as vías alternativas que obrigan a trasladar todo o tráfico, incluso o pesado e os especiais, a través da localidade de Pedrafita”. Lembrou que a Xunta de Galicia “solicitou a creación dun grupo de traballo, dunha mesa de seguimento sobre a solución provisional e o compromiso de reconstrución, compromiso que o señor Sánchez adquiriu co presidente Rueda o pasado mes de xullo, pero no se fixo nada de nada”. 

García Díez indicou que “Galicia seguiu traballando e enviou solucións ao ministerio; construción de variantes que evitarían o paso por Pedrafita nos dous sentidos; non se aceptaron”. Manifestou que hai que dar prioridade a este problema, porque ademais dos prexuízos económicos xa coñecidos, hai risco de deslocalización de empresas como as eólicas que constrúen pas e atravesan esa localidade. 

Con respecto á moción nacionalista, sinalou que mira máis ao pasado que ao futuro, que está máis empeñada en investigar, en atopar responsabilidades en gobernos de hai máis de 20 anos que en mirar a dar solucións. “Parécenos -dixo- moi ben que se investiguen todas as irregularidades que se puidesen cometer, pero tamén as das obras que se estaban executando nestes momentos por máis de 26 millóns de euros. Imos investigar todas as posibles irregularidades: transparencia ao máximo”.

miércoles, 7 de septiembre de 2022

El GPP destaca que los comparecientes sobre la Ley de Pesca coinciden en que la norma genera una gran inseguridad jurídica a pescadores y armadores

  • También hay consenso en que este proyecto de ley no responde a una petición del sector, que considera que no hacía falta en este momento

El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, ha destacado, sobre las primeras comparecencias de expertos que se han producido en el Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley de Pesca, el alto grado de consenso en todas ellas acerca de que esta iniciativa genera una gran inseguridad jurídica a los pescadores y armadores de nuestro país.

También ha resaltado que se ha escuchado entre los diferentes representantes del sector pesquero, investigadores, consejeros autonómicos de pesca y otros actores implicados y afectados por el proyecto de ley, que este no responde a una petición del sector, que opina que no hacía falta en este momento; sino que obedece exclusivamente a una acción unilateral del Gobierno.

En este sentido ha subrayado que el grado de coincidencia ha sido muy alto al afirmar los diferentes comparecientes que se han sentido oídos, pero no escuchados o, dicho de otra manera, que el sector lo que ha pedido ha sido reuniones y no encontrarse con un proyecto de ley colgado en la página web del ministerio para que formularan alegaciones.

“Han dicho que no se les está teniendo en cuenta en ningún momento de toda esta tramitación y que es muy importante escucharles viéndose las caras y debatiendo lo que sea necesario como se hacía en el pasado donde han reconocido que a pesar de las dificultades se alcanzaron importantes consensos todavía en vigor”, ha relatado García Díez.

Según el diputado del PP, “nos han dicho que lo que se necesitan son leyes que ayuden y que no sean un obstáculo para su trabajo del día a día en la gestión pesquera”. Entre las principales críticas, y con un alto grado de coincidencia, están las relacionadas con el título quinto de la ley y la disposición adicional cuarta, es decir con todo aquello que tiene que ver con un nuevo modelo de gestión de las cuotas o de los derechos de pesca, así como con la necesidad de garantizar que todos los repartos de esos derechos de pesca producidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley mantendrán toda su vigencia.

Para el portavoz de Pesca del GPP es “muy preocupante que algunos grupos parlamentarios puedan considerar la expropiación de los derechos de pesca ya adquiridos por pescadores y armadores como una opción, cuando posiblemente sea incalculable el valor que para muchos buques tienes estos derechos, ya que sin ello cualquier barco de pesca carece de valor”.

Por ello Joaquín García Díez ha afirmado en sus intervenciones que la posición del GPP en este tema consistía en solicitar que la redacción de la disposición adicional cuarta recoja que los repartos de posibilidades de pesca anteriores a la entrada en vigor de esta ley se mantendrán en todo su vigencia, sin ningún tipo de condiciones.

“Que la principal coincidencia en la crítica al proyecto de ley sea la falta de seguridad jurídica generada por este texto debería preocupar mucho al Gobierno”, ha considera el diputado del PP, quien ha reclamado al Ejecutivo en “ir pensando en la necesidad de buscar acuerdos y consensos con aquellos grupos parlamentarios que están manteniendo posturas muy cercanas a las demandas del sector y que no proponen cambiar en estos momentos los modelos de gestión de cuotas que tanto esfuerzo han costado alcanzar en el pasado”.

viernes, 2 de septiembre de 2022

El GPP exige al Gobierno que aclare todas las dudas generadas por sus últimos engaños a los familiares del buque Villa de Pitanxo

  • Denuncia que ahora aparece en el BOE la contratación de una asistencia técnica externa al Ministerio que ocultaron en su última reunión con las familias, con un coste superior a los 60.000 euros.
  • Califica de burla a las familias la gestión de este suceso por parte del Ejecutivo de Sánchez

El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al Gobierno que aclare todas las dudas generadas por sus últimos engaños a los familiares de los tripulantes del Villa de Pitanxo.

En este sentido, el GPP subraya que ha aparecido en el BOE la contratación de una asistencia técnica externa al Ministerio para investigar las causas del hundimiento del Villa de Pitanxo, con un coste superior a los 60.000 euros. Algo que el Ejecutivo había ocultado a las familias en la última de las reuniones mantenidas.

Una gestión que el Grupo Popular califica de burla a las familias, como la decisión de hacer una maqueta para el canal de olas y no haber querido ir a localizar el pecio.

Por todo ello, el portavoz adjunto del GPP Mario Garcés, el portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Diez, y el portavoz de Transportes del GPP, Andrés Lorite, han registrado las siguientes preguntas escritas al Gobierno:

- ¿Habiendo transcurrido más de 6 meses desde el trágico hundimiento a que obedece acudir a una asistencia técnica en este momento?

- ¿ Piensa el gobierno que la opción de encargar un modelo de buque para realizar ensayos en el canal de olas es la mejor opción para esclarecer las causas del hundimiento?

- ¿En qué situación se encuentra la investigación para considerar ahora necesaria esta asistencia externa?

- ¿Ha reconsiderado el gobierno su decisión de no promover una operación de localización y bajada al pecio para contribuir a esclarecer las posibles causas del hundimiento?

- ¿Sigue pensando el gobierno en no promover dicha operación hasta que lo indique una autoridad judicial encargada de la causa?

- ¿Es consciente el gobierno que se han dejado pasar los mejores y posiblemente únicos meses factibles desde el punto de vista meteorológico para llevar a cabo esta operación de localización del pecio?

- ¿Qué explicaciones piensan dar a las familias afectadas de esta dilación en la investigación y contratación ahora de esta asistencia técnica cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares tiene fecha de 23 de junio, anterior a la reunión de los familiares con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y no se les dijo nada de ello en ese momento ?

Además, el portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Diez, ha registrado la siguiente pregunta oral al Gobierno en la Comisión correspondiente del Congreso:

- ¿Qué razones han llevado al gobierno a encargar una asistencia técnica externa para esclarecer las causas del hundimiento del buque Villa de Pitanxo y haberlo ocultado a las familias de los marineros fallecidos y desparecidos en su reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana?